اخبار سایت

برگزاری اولین جلسه شورای مدیران

IMG_2611.JPG
IMG_2708.JPG
IMG_2755.JPG
IMG_2795.JPG

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان هرمزگان، اولین جلسه شورای مدیران با حضورمدیر عامل ، نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر ، اعضای هیات مدیره و اعضای شورای اجرایی بندرعباس ، اعضای شورای معاونین و روسای شعب برگزار گردید.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان در آغاز این نشست به تشریح فعالیت ها وعملکردهای جمعیت هلال احمر استان  طی یک سال گذشته پرداختند و ازعملکرد کلیه معاونین و روسای شعب در اجرای موفقیت آمیز طرح ها نوروزی تقدیرو تشکر نمودند.

در ادامه نحوه برگزاری طرح های نوروزی توسط معاونت های امداد و نجات ، جوانان و داوطلبان درمحضر اعضای هیات مدیره ،اعضای شورای اجرایی استان و روسای شعب ارائه گردید.

در پایان  مدیرعامل جمعیت هلال احمربا اهدای لوح  از زحمات کلیه دست اندر کاران طرح های نوروزی قدردانی نمودند.


درج نظر